ViChat là một nền tảng tích hợp tất cả trong một: tính năng chat, chỉ định công việc, gọi thoại/video và chia sẻ tập tin.

ViChat giúp khách hàng dễ dàng trao đổi bằng hình thức đối thoại trực tiếp, tăng khả năng tương tác và nâng cao hiệu quả.

Có thể thực hiện gọi và nhắn tin với thành viên trong nhóm.

Có thể thực hiện cuộc gọi cả trên máy tính và điện thoại.