Hệ thống ghi âm cuộc gọi hỗ trợ cấp quản lý ViChat trong việc phân tích, chấm điểm nội dung tương tác giữa khách hàng và điện thoại viên. Ghi âm giúp đánh giá chất lượng dịch vụ mà doanh nghiệp cam kết mang đến cho khách hàng có được thực hiện đúng hay không. Từ đó, đưa ra các chiến lược, phương pháp mới để cải thiện chất lượng dịch vụ tốt hơn. Việc này giúp cho doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và đảm bảo điện thoại viên tuân thủ đúng quy trình.

Công tác kiểm soát chất lượng dựa trên việc ghi âm cuộc gọi
Hiện nay, việc kiểm soát chất lượng dịch vụ qua các đoạn ghi âm là rất mất thời gian và kém hiệu quả. Thông thường, một nhân viên quản lý chất lượng (QA – Quality assurance) chỉ có thể tối đa nghe lại được 1-2% trên tổng số lượng cuộc gọi của ViChat. Thêm vào đó, các đoạn ghi âm được lựa chọn lại không đảm bảo tính đại diện, tượng trưng, tiêu biểu, trong số vô vàn các đoạn ghi âm hàng ngày.

Mặt khác, công tác đánh giá điện thoại viên quan các đoạn ghi âm này đa số dựa trên việc thiết lập các biểu mẫu thủ công với phần mềm Excel hoặc Word. Việc này không những vừa tốn thời gian thao tác mà còn làm giảm tính công bằng. Chưa kể đến là khả năng lưu trữ cũng rất thấp.

Ngày nay, để khai thác một cách hiệu quả nhất công tác ghi âm cuộc gọi. Thì một phần mềm kiểm soát chất lượng là không thể thiếu. Với những tính năng ưu việt, phần mềm đã giải phóng hoàn toàn những công việc thủ công mất thời gian và không hiệu quả. Phần mềm giúp nâng cao năng suất làm việc của nhân viên quản lý chất lượng, đảm bảo tính công bằng, nâng cao hiệu quả công việc của điện thoại viên.